Foster Quảng Ngãi

Dự án đầu tiên được khởi công xây dựng vào tháng 5/2012 và hoàn thành chỉ sau 5 tháng thi công. Nhà xưởng đã được bàn giao cho đôi tác là công ty điện tử FOSTER Quảng Ngãi vào tháng 10/2012 và đã đi vào hoat đông ổn định cho đến nay.
Tổng Quan
Dự án đầu tiên được khởi công xây dựng vào tháng 5/2012 và hoàn thành chỉ sau 5 tháng thi công. Nhà xưởng đã được bàn giao cho đôi tác là công ty điện tử FOSTER Quảng Ngãi vào tháng 10/2012 và đã đi vào hoat đông ổn định cho đến nay.
Chủ đầu tư:Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi
Quy mô:7000 m2
Loại công trình:Nhà Xưởng
Thời gian hoàn thành:05/02/2021 - 12/08/2021
Vị trí chiến lược:Lô C5-2, đường số 5, KCN Tịnh Phong, X. Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam
Kiến trúc nhà xưởng:Convallis
Hạ tầng kỹ thuật và Tiện ích:Đầy đủ & sẵn sàng