Dự Án

Foster Quảng Ngãi

Vị trí: Lô C5-2, đường số 5, KCN Tịnh Phong, X. Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi
Quy mô: 7000 m2

Nhà Kho

Foster Quảng Ngãi

Vị trí: Lô C5-2, đường số 5, KCN Tịnh Phong, X. Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi
Quy mô: 7000 m2

Nhà Máy

Foster Quảng Ngãi

Vị trí: Lô C5-2, đường số 5, KCN Tịnh Phong, X. Tịnh Phong, H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử Foster Quảng Ngãi
Quy mô: 7000 m2